KONTAKT

17-132 Wyszki
ul. Piórkowska 2

adres email:
gopswyszki1@op.pl

logo GOPS Wyszki

KADRA

DYREKTOR

pokój nr 13 tel. 85/730 58 82

mgr MARZANNA OLSZEWSKA 


PRACOWNICY SOCJALNI

pokój nr 12 tel. 85/730 58 81

mgr JOANNA KIEŁSA - pracownik socjalny

mgr BEATA SELIWANÓW - specjalista pracy socjalnej

JADWIGA SZERSZEŃ - specjalista pracy socjalnej


ŚWIADCZENIA RODZINNE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY,

ZASIŁEK DLA OPIEKUNA,

KARTA DUŻEJ RODZINY,

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE "RODZINA 500 +",

DODATKI MIESZKANIOWE,

STYPENDIA I ZASIŁKI SOCJALNE DLA UCZNIÓW

pokój nr 5 tel. 85/730 58 75

mgr BOŻENA SIEMIEŃCZUK  - inspektor

mgr EMILIA ŚREDNICKA - referent


ASYSTENT RODZINY

pokój nr 11 tel. 85/730 58 80

mgr MONIKA BARANOWSKA

mgr BOŻENA KACZOREK


REJONY PRACY SOCJALNEJ

 

REJON I – Jadwiga Szerszeń

Łapcie, Łyse, Mieszuki, Mulawicze, Niewino Borowe, Niewino Kamieńskie, Niewino Leśne, Niewino Popławskie, Niewino Stare, Olszanica, Samułki Duże, Samułki Małe, Stacewicze, Strabla, Szpaki, Tworki, Warpechy Nowe, Wiktorzyn

REJON II – Joanna Kiełsa

Bogusze, Budlewo, Filipy, Gawiny, Górskie, Ignatki, Kalinówka, Koćmiery, Kożuszki, Łubice, Łuczaje, Mierzwin Duży, Mierzwin Mały, Moskwin, Nowe Bagińskie, Ostrówek, Pierzchały, Sasiny, Sieśki, Stare Bagińskie, Szczepany, Topczewo, Trzeszczkowo, Warpechy Stare, Wodźki, Wólka Zaleska, Wypychy, Zakrzewo, Zalesie, Zdrojki,

REJON III – Beata Seliwanów

Bujnowo, Falki, Godzieby, Kamienny Dwór, Kowale, Malesze, Osówka, Pulsze, Wólka Pietkowska, Wyszki


 

POWIADOMIENIE O DANYCH KONTAKTOWYCH INSPEKTORA OCHRONY DANYCH (IOD)

 

     RODO przewiduje obowiązek publikowania danych kontaktowych inspektora ochrony danych. Osoby, których dane dotyczą, zgodnie z art. 38 ust. 4 RODO, powinny mieć możliwość skontaktowania się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy niniejszego rozporządzenia.

     W związku z powyższym, na stronie internetowej publikujemy dane kontaktowe inspektora ochrony danych, umożliwiające kontakt z nim zainteresowanym.

     Informujemy Państwa, że w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wyszkach funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni: RAFAŁ ANDRZEJEWSKI

dane do kontaktu: iod.r.andrzejewski@szkolenia prawnicze.com.pl   nr tel. 504 976 690