DANE GEOGRAFICZNE I LUDNOŚĆ

Gmina Wyszki położona jest w obrębie mezoregionu Równina Bielska wchodzącego w skład wielkiego rejonu fizyczno-geograficznego - Niziny Północnopodlaskiej, pozostała niewielka północna część obszaru gminy leży w obrębie mezoregionu „Dolina Górnej Narwi”. Powierzchnia gminy w granicach administracyjnych wynosi 20.650 ha, co stanowi 1,0% powierzchni województwa podlaskiego i 14,9 % powierzchni powiatu bielskiego.

W układzie administracyjnym gmina Wyszki położona jest w północno-zachodniej części powiatu bielskiego województwa podlaskiego i graniczy z gminami: od północy z gm. Suraż i Juchnowiec Kościelny, od wschodu z gm. Bielsk Podlaski, od południa z gm. Brańsk oraz od zachodu z gm. Poświętne.

Sieć osadniczą gminy tworzy 59 miejscowości. Największymi skupiskami ludności są wsie Strabla z 504 mieszkańcami, ośrodek gminny Wyszki liczący 358 mieszkańców, Pulsze z 299 mieszkańcami oraz Topczewo z 234 mieszkańcami. Na terenie Gminy Wyszki funkcjonuje 47 sołectw. Siedzibą władz gminnych jest miejscowość Wyszki. Tutaj zlokalizowany jest Urząd Gminy oraz: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminne Centrum Biblioteczno-Kulturalne, Zespół Szkół im. Jana Pawła II. Działa tu również Ochotnicza Straż Pożarna. Ochotnicze Straże Pożarne działają ponadto w miejscowościach: w Bujnowie, w Godziebach, w Mulawiczach, Niewinie Borowym, Pulszach, Samułkach Dużych, Topczewie i Zalesiu.

Według danych ewidencji ludności na terenie Gminy w marcu 2016 roku mieszkało 4678 osób, w tym 2326 kobiet. Według danych statystycznych na koniec 2000 roku obszar Gminy Wyszki zamieszkiwało 5479 osób, zaś na koniec 1995 roku 5908 osób.

Problemem gminy, jak i wielu gmin w regionie jest ujemny przyrost naturalny oraz ujemne saldo migracji wewnętrznej.

Powierzchnia gminy – 20.650 ha, gdzie:

Użytki rolne - 15.819ha (76,6%) w tym:
  • grunty orne – 7.473ha (36,2%),
  • użytki zielone – 5.598ha (27,1%),
  • lasy i grunty leśne – 2.229ha

Liczba sołectw – 47
Liczba miejscowości – 59
Liczba gospodarstw – 1.384
Ludność ogółem – 4678

Obszary i obiekty prawnie chronione

Na terenie Gminy Wyszki powierzchnia obszarów prawnie chronionych wynosiła w 2003 r. – 1050 ha, w tym obszary chronionego krajobrazu – 1050 ha i 4 pomniki przyrody.

Do obszarów prawnie chronionych na obszarze gminy Wyszki należą:

Obszar chronionego krajobrazu „Dolina Górnej Narwi” są to tereny charakteryzujące się mało zdegradowanym środowiskiem naturalnym o zachowanej równowadze ekologicznej i wysokich walorach krajobrazu naturalnego. Dolina Narwi stanowi istotny obszar łączący Puszczę Białowieską i Biebrzański Park Narodowy i stanowi element krajowego systemu przyrodniczego.

Pomniki przyrody

  • Głaz narzutowy o obwodzie 7,5 m znajdujący się na terenie wsi Falki,
  • Dwa głazy narzutowe o obwodzie 11,0 i 11,6 m znajdujące się na terenie wsi Godzieby,
  • Jesion o obwodzie 251 cm, wysokości 26,0 m i wieku około 120 lat rosnący na terenie wsi Strabla,
  • Dąb szypułkowy o obwodzie pnia 580 cm i wysokości 25 m rosnący na terenie miejscowości Osówka.

 mapka wyszki

GOSPODARKA I TURYSTYKA

Główne sektory gospodarki na terenie gminy Wyszki to rolnictwo, usługi i handel. Zgodnie z danymi z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na terenie gminy zarejestrowanych jest 139 podmiotów gospodarczych.

Ogromna większość to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a przewaga tej formy prowadzenia działalności gospodarczej jest normą w polskiej rzeczywistości gospodarczej i Gmina nie odbiega od trendów krajowych w tym zakresie. Na terenie Gminy Wyszki funkcjonuje 1365 gospodarstw rolnych. W miejscowości Kamienny Dwór prowadzone jest gospodarstwo Państwa Błockich, które nastawione jest na produkcje czarnej porzeczki. Jest to jeden z największych producentów tych owoców na świecie.

Obszar gminy Wyszki to obszar o olbrzymim potencjale przyrodniczym charakteryzujący się dobrymi warunkami do rozwoju usług turystycznych, agroturystyki oraz usług towarzyszących turystyce. Przez gminę przebiega szlak rowerowy im. Jana Pawła II. Jest to szlak upamiętniający największego w historii Polaka. Trasa szlaku bogata jest w walory krajoznawcze. Szlak liczy w sumie około 90 km, a na jego trasie jest kilkanaście świątyń. Znakowanie szlaku rozpoczęto w 2005 roku z inicjatywy Gminy Wyszki, gdzie znajduje się szkoła i izba poświęcona pamięci Jana Pawła II.

View the embedded image gallery online at:
http://www.wyszki.pl/o-gminie.html#sigProId3e13f547b4