Trzeszczkowo powstało zapewne jeszcze w XV wieku. W czasie spisu szlachty litewskiej z 1528 roku wymienia się Seło Treszczkowo zemiane. W tym czasie mieszkało tu ośmiu rycerzy i jedna wdowa zobowiązana do służby wojskowej. Nazwa pochodzi od dawnego imienia Trzeszczek. W 1569 roku w Bielsku stawili się na przysięgę wierności królowi polskiemu  Stanislaus olim Johannis de Tresczkowo oraz Mathias olim Alberti de Trzesczkowo. Była to osada zamieszkała przez drobną szlachtę. Tutejsza szlachta przyjęła nazwisko Trzeszkowski herbu Zagłoba.

Nazwa wsi pisana była jako Tresczkowo (1795), natomiast w XIX wieku nazwa była już zapisywana tak, jak współcześnie. Być może w tym czasie wieś nie była już zaściankiem drobnoszlacheckim, ponieważ Słownik Geograficzny z tego czasu nie nazywa jej okolicą szlachecką. Zapisał tylko: „Trzeszczkowo - wieś, powiat bielski, gubernia grodzieńska, w 2 okręgu polskim, gmina Malesze, o 20 wiorst od Bielska”.

W 1921 roku w Trzeszczkowie notowano zaledwie 9 domów i 47 mieszkańców, w tym 1 prawosławnego. Osada należała do gminy Topczewo. W północno-zachodnich krańcach wsi przed wojną notowano młyn parowy.