Urząd Gminy w Wyszkach ogłasza taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wyszki.

pdfinformacja_o_cenach_wody.pdf