Niniejsza strona powstała dzięki materiałom zebranym przez Wójta Gminy Wyszki Ryszarda Perkowskiego, na podstawie "Historii Gminy Wyszki" Leszka Zugaja.

Jeżeli Państwo posiadają w swoich prywatnych zbiorach archiwalne fotografie lub dokumenty, prosimy o dostarczenie ich do Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki lub Urzędu Gminy Wyszki. Materiały zostaną zeskanowane i zwrócone Państwu a skany umieszczone na stronie internetowej wraz z podaniem źródła pochodzenia.
Na adres redakcjamalpkagminawyszki.pl można wysyłać uwagi, korekty oraz uzupełnienie informacji dotyczące zamieszczonej historii.
Życzymy przyjemnej lektury.

Opracował i zamieścił
Henryk Zalewski


W 2010 roku minęło 20 lat od chwili przeprowadzenia pierwszych wolnych wyborów do samorządu gminnego i ustanowienia w pełni samorządowych gmin w Polsce.

Jednak historia administracji i samorządu to nie tylko ostatnie lata. Samorząd wiejski funkcjonował już w czasach średniowiecza. W następnych latach stopniowo go ograniczano lecz zawsze wsie miały pewne formy samoorganizacji – samorząd gromadzki.

W tych okolicach początki samorządu gminnego sięgają roku 1861- czasu ustanowienia gmin w Cesarstwie Rosyjskim.

W 1918 roku do już ustanowionego systemu samorządu gminnego dodano rady gminne. W 1933 roku weszła w życie reforma samorządu gminnego jednolitej dla całej II Rzeczpospolitej (tak zwana ustawa scaleniowa).

W czasie I i II wojny światowej gminy wykonywały ściśle polecenia władz okupacyjnych. Po II wojnie światowej stopniowo ograniczano samorząd, aż do jego zniesienia w  1950 roku.

W czasach PRL przeprowadzono zupełnie nieudaną reformę podziału kraju na gromady (1954–1972). Dopiero od 1973 roku zaczęto naprawiać błędy i ustanowiono większe gminy w obecnym kształcie terytorialnym. Właśnie wtedy powstała współczesna gmina Wyszki. Stanowiła ona początkowo część administracji państwowej. W latach osiemdziesiątych XX wieku rozpoczęto wprowadzanie samorządu wiejskiego (rady sołeckie). Od 1990 roku gminy funkcjonują według nowych norm prawnych ustalonych w ustawie z 8 marca 1990 roku „o samorządzie gminnym”.