Cele i zadania placówki

Gminne Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Wyszkach stanowi Główną Publiczną Bibliotekę Gminy Wyszki. Służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców Gminy, upowszechnianiu wiedzy, nauki i rozwojowi kultury, dba o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej na terenie Gminy Wyszki.

Do zadań placówki należy m.in.:

 1. Gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych w tym materiałów dotyczących własnego regionu.
 2. Udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wypożyczeń między bibliotecznych.
 3. Prowadzenie działalności informacyjnej oraz popularyzacji książek i czytelnictwa.
 4. Opracowywanie i prowadzenie form pracy z czytelnikiem służących popularyzowaniu sztuki, nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego Gminy.
 5. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności lokalnej.

OFERUJEMY:

 • literaturę beletrystyczną dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. W tym: powieści, nowele, lektury szkolne, poezje, bajki i baśnie.
 • literaturę naukową i popularnonaukową w tym: encyklopedie powszechne i specjalne, słowniki językowe i tematyczne, leksykony, vademeca, informatory.

CZASOPISMA BIEŻĄCE: Kurier Poranny, PC World, Claudia, Poradnik domowy, Pani domu, Przyjaciółka, Auto Świat, Top Agrar oraz pismo lokalne „Wieści Gminne”.

SPOSOBY UDOSTĘPNIANIA:

 • na zewnątrz - wolny dostęp do półek,
 • na miejscu - w czytelni.

ŹRÓDŁA INFORMACJI O KSIĄŻKACH:

 • katalog alfabetyczny
 • katalog rzeczowy
 • katalog tytułowy dla dzieci
 • kartoteka zagadnieniowa


Zbiory placówki
Gminne Centrum Biblioteczno-Kulturalne systematycznie powiększa swoje zbiory poprzez zakup nowych książek oraz pozyskiwanie darów. Staramy się uzupełniać księgozbiór według zapotrzebowania pod względem tematycznym, a także według zainteresowań czytelników oraz z uwzględnieniem nowości wydawniczych zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Zakupujemy nowości z następujących źródeł: środków budżetowych od organizatora, środków uzyskanych ze sprzedaży makulatury jak również tych pozyskanych z Ministerstwa Kultury. Otrzymujemy, także książki od prywatnych darczyńców. W miarę możliwości finansowych uzupełniamy księgozbiór z zakresu literatury pięknej i wszystkich dyscyplin naukowych.