Logotypy kolor

Centrum Projektów Polska Cyfrowa
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 2014-2020
Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU
Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Gmina Wyszki uzyskała dofinansowanie w wysokości 129 060,00 zł na projekt złożony w ramach Konkursu Grantowego „Cyfrowa Gmina”, finansowany ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 w osi V „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU”.

Cel programu: Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych poprzez nabycie sprzętu IT i oprogramowania, licencji niezbędnych do realizacji e-usług, pracy i edukacji zdalnej oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

Otrzymane dofinansowanie zostanie przeznaczone na następujące działania:

  • Cyfryzacje jednostki - modernizację infrastruktury IT.
  • Przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa.
  • Zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych.

Czas trwania projektu: Projekt realizowany jest od 26.01.2022 roku. Maksymalny czas realizacji to 18 miesięcy, jednak nie dłużej niż do dnia 30.09.2023 roku.

Planowane efekty: Realizacja projektu podniesie poziom bezpieczeństwa posiadanych zasobów informatycznych oraz unowocześni i uzupełni infrastrukturę IT wykorzystywana w codziennym funkcjonowaniu Urzędu Gminy Wyszki.

Wartość dofinansowania: 129 060,00 zł

banner na strone CG