Zamówienie związane było z realizacją operacji pn. „Zakup ciągnika z przyczepą na potrzeby systemu zbiórki odpadów komunalnych” współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, W ramach działania Nr 321: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Koszt brutto zadania 324 900,00 zł.