strzelnica

Projekt dofinanasowano ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej

Nazwa projektu: „Budowa wirtualnej strzelnicy
w budynku Gminego Centrum Biblioteczno- Kulturalnego w Wyszkach”

Wartośc dofinansowania: 200 000,00 zł

Całkowity koszt inwestycji: 250 000,00 zł

Projekt budowy wirtualnej strzelnicy w budynku Gminego Centrum Biblioteczno- Kulturalnego w Wyszkach został objęty dofinansowaniem ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej. Umowa o dofinansowanie pomiędzy Ministerstwem Obrony Narodowej, w imieniu którego wystepuje gen. bryg. Mirosław Bryś a Gminą Wyszki reprezentowaną przez Wójta Gminy Wyszki – Mariusza Korzeniewskiego, została podpisana w dniu 16.08.2023 r.

Strzelnica wirtualna będzie służyła głównie uczniom szkół podstawowych, podczas zajęć z edukacji dla bezpieczeństwa oraz mieszkańcom gminy i powiatu, pozwalając na naukę i doskonalenie umiejętności w zakresie:

  • bezpiecznego posługiwania się bronią, w tym manualnej jej obsługi;
  • celowania z wykorzystaniem różnych rodzajów celowników mechanicznych i kolimatorów o „małych” powiększeniach;
  • ćwiczeń w obserwacji, rozpoznaniu i identyfikacji celów;
  • prowadzenia celnego ognia z różnych postaw, na różnych odległościach, w tym do celów ruchomych, ukazujących się przy zmiennych warunkach oświetleniowych i ograniczonej widoczności;
  • wspólnego wykonywania zadań strzeleckich o różnym stopniu skomplikowania.

Realizacja projektu budowy strzelnicy przyczyni się także do wzrostu zainteresowania wśród młodzieży chęcią dokształcania się w kierunku służb mundurowych. Ze względu na brak dostępu do wirtualnych strzelnic na pobliskim obszarze realizacja projektu spowoduje zainteresowanie i rozwój sportem strzeleckim a zarazem podniesie jego atrakcyjność, oraz zwiększy dostęp do szkoleń strzeleckich. Powstała strzelnica będzie udostępniana nieodpłatnie.