Samorząd województwa wspiera finansowo jednostki ochotniczych straży pożarnych (OSP) przekazując gminom dotacje na wyposażenie i szkolenia strażaków. W czwartek, 4 kwietnia, w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku przedstawiciele samorządu województwa, w tym wicemarszałek Marek Olbryś, członek zarządu Wiesława Burnos i przewodniczący sejmiku Bogusław Dębski wręczyli 111 symbolicznych czeków na łączną kwotę 3 mln złotych.