Dbając o dostęp mieszkańców gminy do najnowszych technologii i szybkiego Internetu, nawiązaliśmy współpracę z inwestorem, firmą JMDI, która przy udziale programów unijnych oraz z wykorzystaniem własnych środków finansowych, wybuduje na terenie naszej gminy do końca trzeciego kwartału 2018 roku sieć światłowodową.

Firma JMDI, która planuje inwestycję na terenie naszej gminy, dostarcza usługi telekomunikacyjne w technologii światłowodowej od 15 lat. Dotychczas w ramach projektów dofinansowanych z budżetu UE zrealizowała łącznie inwestycje o wartości 19,5 mln zł netto.

 

W ramach wcześniej wspomnianego projektu unijnego (projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w ramach Działania 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”, pn." Budowa sieci szerokopasmowej nowej generacji na terenie powiatu bielskiego", Instytucja Pośrednicząca: Centrum Projektów Polska Cyfrowa") w naszej gminie firma JMDI planuje do końca sierpnia 2018 roku wybudować na terenie gminy sieć internetową  o przepustowości co najmniej 100 Mb/s. W efekcie projektem zostaną objęte obszary w większości w zabudowie jednorodzinnej  w miejscowościach: Budlewo, Bujnowo, Falki, Filipy, Godzieby, Ignatki, Kalinówka, Kamienny Dwór, Koćmiery, Kowale, Kożuszki, Krupice, Łapice, Łubice, Łuczaje, Malesze, Mieszuki, Nowe Bagińskie, Osówka, Pierzchały, Pulsze, Samułki Duże, Samułki Małe, Sasiny, Stare Bagińskie, Szczepany, Szpaki, Warpechy Stare, Wiktorzyn, Wólka Pietkowska, Wypychy, Wyszki, Zakrzewo, Zdrojki

 Nie oznacza to jednak wykluczenia innych punktów gminy z  infrastruktury światłowodowej. Jeśli projekt będzie się cieszył dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców w pozostałej części gminy, planowane jest zainstalowanie technologii światłowodowej również w tych obszarach.

Dzięki inwestycji w nowoczesną sieć świałtowodową wielu mieszkańców, a także jednostki publiczne, otrzymają możliwość korzystania z bardzo szybkiego Internetu oraz szeregu usług dodatkowych, świadczonych przez firmę JMDI, w tym z cyfrowej telewizji oraz telefonii.

O postępie prac oraz możliwości przyłączenia się do sieci światłowodowej będziemy Państwa informować na bieżąco. Informacje bezpośrednio z firmy JMDI będą Państwu przekazywane w postaci materiałów reklamowych i kontaktu od osób odpowiedzialnych za kontakt z klientami firmy.

Jeśli zainteresowała Cię ta technologia i chciałbyś porozmawiać na jej temat, więcej informacji uzyskasz bezpośrednio u opiekuna regionu: Magdaleny Angielczyk  519 302 390 oraz na stronie http://jmdi.pl/internet-ze-swiatlowodem-co-to-takiego/ .

Możesz również sprawdzić możliwości instalacji usług JMDI pod swoim adresem http://jmdi.pl/powiat-bielski-sprawdz-dostepnosc/

w załączniku pngmapa.png

Polecamy skorzystanie z możliwości, jakie daje sieć światłowodowa JMDI.