29 listopada 2018 roku weszła w życie Ustawa o Kołach Gospodyń Wiejskich, na mocy której w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa mogły zarejestrować się koła nowe lub działające wg. wcześniejszych starych zasad.

To właśnie Premier Mateusz Morawiecki docenił w szczególny sposób rolę Kół Gospodyń Wiejskich w wielkim dziele pielęgnowania pięknych tradycji i obyczajowości polskiej wsi. Doceniając zaangażowanie społeczne mieszkańców wsi postanowił wspomóc nowe organizacje KGW dotacją z budżetu państwa.

Przed kołami, które chciały skorzystać z dotacji na podstawie nowej ustawy było nie lada wyzwanie. Do 27 grudnia, a był to okres świąteczny, należało zebrać chętnych i załatwić wszystkie formalności związane z rejestracją w ARiMR. Do pokonania było kilka dobrych kroków, łącznie z otwarciem nowego konta w banku, załatwieniem nr REGON i NIP. Prezes Stowarzyszenia Aktywna Wieś przy pomocy grupy założycielskiej w stosownym terminie dostarczała wszystkie niezbędne dokumenty do powiatowego oddziału ARiMR w Bielsku Podlaskim.

I tak z dniem 27 grudnia powstało nowe Koło Gospodyń Wiejskich „Aktywna Wieś” w Niewinie Borowym, (Aktywne Kobietki) które liczy 34 członków, w tym 5 mężczyzn. Ta liczba członków umożliwiła nam pozyskanie dotacji w kwocie 4000 zł.

Pozyskane środki każde koło może wykorzystywać na różnorodne szkolenia tematyczne, spotkania integracyjne, imprezy dla środowiska lokalnego, wyjazdy kulturalno- rozrywkowe, wyposażenie świetlic, zakup strojów ludowych. Nowością tej ustawy jest to, iż każde koło może zarabiać środki finansowe ze sprzedaży własnych wyrobów sztuki ludowej lub żywności regionalnej. Oznacza to, iż członkinie koła mogą sprzedawać swoje wyroby kulinarne podczas różnorodnych uroczystości i festynów.

Nasze koło ma już pierwsze działania. Zakupiono karnisze i firany do świetlicy. Dnia 1 lutego członkowie koła jadą na film „Miszmasz czyli Kogel Mogel 3”,którego projekcja odbędzie się w Hotelu Unibus w Bielsku Podlaskim. W dalszej działalności mamy zaplanowane warsztaty z „Carvingu”, tj. dekoracji potraw no i obowiązkowo spotkanie z okazji Dnia Kobiet. Na pewno pozyskane środki wykorzystamy racjonalnie.

Należy przyznać, że nowa ustawa poprzez dotację zmobilizowała do szybkiego działania wiele kół. Na forum na Facebooku powstała grupa Moje KGW, gdzie sporo pań wymienia się różnorodnymi pomysłami. I chodzi o to, aby otrzymywać pewne inspiracje od innych, i wierzyć, że to co robimy, ma sens i zainteresowanie u innych.

                                 Przewodnicząca KGW Bożena Gromada