Zgodnie z Wytycznymi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi przeprowadza badanie ewaluacyjne dotyczące realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD. Ankieta jest anonimowa i dotyczy różnych wymiarów zadowolenia z zamieszkiwania na terenie gminy oraz rozpoznawalności LGD.  Uprzejmie prosimy o jej wypełnienie. 

https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=1d511b2d&&b=d37814ea95&&c=432f7a14