Prezes Zarządu Stowarzyszenia N.A.R.E.W. - Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi ogłasza konkurs na następujące stanowisko pracy:  Koordynator ds. wdrażania LSR objętej PROW.

docOgloszenie_konkursu_-_PROW2.doc