W załączeniu Zarzadzenie Wójta Gminy w sprawie wyborów Sołtysów oraz członków Rad Sołeckich w jednostkach pomocniczych oraz druk zgłoszenia kandydata na Sołtysa

 pdfzarządzenie_wyborów_Sołtysów_i_członków_Rad_Sołeckich.pdf

docxdruk_zgłoszenia_kandydata_na_Sołtysa_i_członków_Rady_Sołeckiej.docx

docxoświadczenie_o_wyrażeniu_zgody_na_kandydowanie.docx

docxzgłoszenie_na_członka_komisji_wyborczej.docx