OBWIESZCZENIE
GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ

W WYSZKACH
z dnia 13 lutego 2019 r.

o zarejestrowanych kandydatach na sołtysów i członków rad sołeckich
w wyborach organów jednostek pomocniczych Gminy Wyszki zarządzonych na dzień 24 lutego 2019 r.

Na podstawie § 19 ust. 5 statutów jednostek pomocniczych Gminy Wyszki Gminna Komisja Wyborcza w Wyszkach podaje do publicznej wiadomości informacje o zarejestrowanych kandydatach na sołtysów i członków rad sołeckich:

L.p.

NAZWA SOŁECTWA

MIEJSCOWOŚCI WCHODZĄCE W SKŁAD SOŁECTWA

KANDYDACI NA SOŁTYSA

KANDYDACI DO RADY SOŁECKIEJ

1.

Bagińskie

Nowe Bagińskie, Pierzchały, Stare Bagińskie

Zygmunt Olszewski

Marek Olszewski

Agata Górska

Mateusz Olszański

2.

Budlewo

Budlewo

Katarzyna Puchalska

Aneta Zdrojkowska

Agnieszka Bogusz – Lulewicz

Tomasz Puchalski

3.

Bujnowo

Bujnowo

Kazimierz Wasilewski

Marcin Kostro

Antoni Szut

Radosław Leończuk

Tomasz Romańczuk

Daniel Złotkowski

Tomasz Szut

Łukasz Robert Kostro

4.

Falki - Zdrojki

Falki, Zdrojki

Andrzej Kazimierz Zalewski

Wiesław Wiktor Walicki

Krystyna Olszewska

Alina Puchalska

Tadeusz Falkowski

Małgorzata Walicka

Paweł Niewiński

Bogusław Walicki

5.

Filipy

Filipy

Tadeusz Falkowski

Robert Falkowski

Szczepan Mierzwiński

Jacek Kuryś

Andrzej Niewiński

Stanisław Falkowski

Józef Falkowski

Krzysztof Falkowski

6.

Gawiny

Gawiny

Wiesław Olszewski

Marcin Borowski

Maciej Jurczak

Ewa Zakrzewska

7.

Godzieby

Godzieby

Andrzej Łuczaj

Ireneusz Zawadzki

Urszula Trzeszczkowska

Krzysztof Falkowski

8.

Górskie

Bogusze, Górskie, Trzeszczkowo

Andrzej Trzeszczkowski

Bernarda Bogusz

Bogusław Trzeszczkowski

Antoni Topczewski

Jarosław Topczewski

Zbigniew Bogusz

Andrzej Falkowski

Mirosław Mierzwiński

9.

Ignatki

Ignatki

Paweł Dziemian

Rafał Zabrocki

Waldemar Kuryś

Agnieszka Dziemian

10.

Kalinówka

Kalinówka

Mariusz Wyszkowski

Elżbieta Wyszkowska

Andrzej Falkowski

Piotr Komar

11.

Koćmiery

Koćmiery

Andrzej Topczewski

Kamil Topczewski

Sławomir Zdrojkowski

Mariusz Topczewski

12.

Kowale - Łubice

Kowale, Łubice

Marta Kuryś

Rafał Kuryś

Małgorzata Młodzianowska

Ewa Warpechowska

13.

Kożuszki

Kożuszki

Jan Łuczaj

Maria Kalinowska

Barbara Łuczaj

Janina Topczewska

14.

Łapcie

Łapcie, Wiktorzyn

Piotr Zabrocki

Anna Onopa

Stanisław Klimaszewski

Krystyna Maria Jokisz

15.

Łuczaje

Łuczaje

Stanisław Średziński

Kamil Łuczaj

Sebastian Łuczaj

Elżbieta Łuczaj

16.

Malesze

Malesze

Ryszard Żukowski

Leon Antoniuk

Andrzej Mioduszewski

Tomasz Żukowski

17.

Mieszuki

Mieszuki

Sylwester Miluski

Marcin Niewiński

Rafał Nazarko

Wojciech Miluski

18.

Mierzwin Duży

Mierzwin Duży

Jarosław Niewiński

Marek Brzozowski

Jan Pietraszko

Wiesław Niewiński

19.

Mierzwin Mały

Mierzwin Mały

Tadeusz Zawadzki

Marzena Zawadzka

Antoni Zawadzki

Andrzej Kardaszewicz

20.

Moskwin - Ostrówek

Ostrówek, Moskwin

Aneta Woźniak - Perkowska

Edward Górski

Andrzej Falkowski

Magdalena Falkowska

21.

Mulawicze

Mulawicze

Alina Nowicka

Stanisław Wiktoruk

Wiesława Lachowska

Leszek Oksiuta

22.

Niewino Borowe

Niewino Borowe

Edward Niewiński

Irena Sygocka

Eugenia Gromada

Jan Borowski

Stanisław Pietraszko

Sławomir Józef   Warpechowski

Agata Malinowska

Edyta Borowska

23.

Niewino Kamieńskie

Niewino Kamieńskie

Tadeusz Tworkowski

Marta Niewińska

Tadeusz Niewiński

Tomasz Tworkowski

24.

Niewino Leśne

Niewino Leśne

Marcin Górski

Krzysztof Kamiński

Andrzej Niewiński

Robert Chomicki

25.

Niewino Popławskie

Niewino Popławskie

Zenon Niewiński

Andrzej Lipski

Sławomir Niewiński

Czesław Niewiński

26.

Niewino Stare

Niewino Stare

Stanisław Niewiński

Józef Niewiński

Tadeusz Malinowski

Jarosław Niewiński

27

Olszanica

Olszanica

Eugeniusz Olszański

Ryszard Olszański

Renata Rzepniewska

Dariusz Olszański

28.

Osówka

Osówka

Zofia Łukaszewicz

Stanisław Poświętny

Marian Łukaszewicz

Jarosław Karpiński

29.

Pulsze

Pulsze

Małgorzata Kowalewska

Dawid Radkiewicz

Katarzyna Sacharzewska

Bożena Katarzyna Radkiewicz

30.

Samułki Duże

Samułki Duże

Bogdan Stanisław Zabrocki

Tomasz Zabrocki

Wiesław Zabrocki

Antoni Łochnicki

31.

Samułki Małe

Samułki Małe

Wiesław Dębicki

Lucjan Oksimowicz

Grzegorz Łapiński

Anna Łapińska

32.

Sasiny

Sasiny

Zbigniew Stanisław Tworkowski

Mieczysław Borowski

Jan Borowski

Paweł Tworkowski

33.

Sieśki

Sieśki

-

-

34.

Stacewicze

Stacewicze

Marcin Szeszko

Leszek Ambrożewicz

Alicja Szeszko

Tadeusz Sawoniuk

35.

Strabla - Łyse

Łyse, Strabla

Stanisław Radziwon

Andrzej Dębicki

Andrzej Zdanuczyk

Tomasz Wiktoruk

36.

Szczepany

Szczepany

Barbara Berg

Bogusława Niewińska

Witold Józef Borowski

Tadeusz Berg

37.

Szpaki

Szpaki

Sabina Filipczuk

Lucyna Kosowska

Mirosław Bałło

Mirosław Paszkowski

38.

Topczewo

Topczewo

Arkadiusz Krasowski

Jarosław Karpiesiuk

Arkadiusz Karpiesiuk

Tymiński Krzysztof

39.

Tworki

Tworki

Antoni Niewiński

Przemysław Niewiński

Beata Niewińska

Jan Niewiński

40.

Warpechy Nowe

Warpechy Nowe

Grzegorz Niewiński

Sławomir Warpechowski

Wiktor Malinowski

Dominik Olszański

41.

Warpechy Stare

Warpechy Stare

Agnieszka Anna Łuczaj

Tadeusz Falkowski

Jolanta Łuczaj

Michał Łuczaj

42.

Wodźki

Wodźki

Bożena Stalewska

Tadeusz Chomicki

Edward Tomasz Pomianek

Zdzisław Kiełkucki

43.

Wólka Pietkowska

Kamienny Dwór, Wólka Pietkowska

Tadeusz Kiełkucki

Waldemar Krysiuk

Andrzej Godlewski

Leszek Kiszko

44.

Wólka Zaleska

Wólka Zaleska

Józef Baranowski

Grzegorz Baranowski

Wojciech Michalski

Andrzej Żebrowski

45.

Wypychy

Wypychy

Helena Wyszyńska

Czesław Zdrojkowski

Elwira Wyszyńska

Waldemar Wyszyński

46.

Wyszki

Krupice, Wyszki

Janusz Alojzy Hryniewicki

Mateusz Perkowski

Wojciech Borowski

Stanisław Niewiński

Tomasz Kalinowski

Witold Lebioda

Henryk Falkowski

Tomasz Wyszkowski

Beata Elżbieta Poświętna

Tomasz Murawski

Piotr Szczesiul

Tomasz Topczewski

47.

Zakrzewo

Zakrzewo

Jan Tworkowski

Kamil Tworkowski

Krzysztof Tworkowski

Dorota Tworkowska

48.

Zalesie

Zalesie

Marcin Lasota

Radosław Korzeniewski

Stanisław Olędzki

Ireneusz Wiński

                                                                                                         Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej

                                                                                                              w Wyszkach

                                                                                                           Tadeusz Wielanowski