Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu

 Infpdformacja.pdf