Informacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego dotycząca zapobieganiu zanieczyszczenia gleby

W związku z wejściem w życie ustawy z dn. 20 lipca 2017 r Prawo Wodne oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 05 czerwca 2018r w sprawie przyjęcia " Programu działań mających na celu zmniejszeniezanieczyszczenia wód azotami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu" ustawodawca nakłada na rolników obowiązki wynikające z w/w ustawy i rozporządzenia. Treść w załączeniu

.pdfZapobieganie_zanieczyszczeniu_gleb.pdf