PGE Dystrybucja S.A. informuje, że z powodu prac eksploatacyjno-remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej dla Odbiorców:

Miejscowość

Data i godz.

Nr domu

Pulsze

02.12.2019 r. godz. 8.00 -14.00

Nr 53- 128

Warpechy Stare

02.12.2019 r. godz. 8.00 – 14.00

Pulsze

04.12.2019 r. godz. 8.00 – 14.00

Nr 130 – 156

Malesze

06.12.2019 r. godz. 8.30 - 11.30

Nr 20- 47

Malesze

06.12.2019 r. godz. 11.30 – 14.30

Nr 1-19