W załączeniu lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa 

pdfListajednosteknieodplatnegoporadnictwa-PowiatBielski.pdf