Najbliższe dwa tygodnie to czas szeroko zakrojonych działań profilaktycznych, które mają zapobiegać szybkiemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Polsce. Działania te mają na celu ograniczyć duże skupiska ludzi.

W związku z ogólnokrajową sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, prosimy o ograniczenie osobistego załatwiania spraw w Urzędzie Gminy Wyszki. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego 85 7305890, e-mail: ug_wyszki@post.pl lub za pośrednictwem platformy ePUAP. Przypominamy o konieczności stosowania podstawowych zasad higieny i prosimy o zachowanie rozsądku w obliczu zagrożenia epidemią.

Gminne Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Wyszkach odwołało wszystkie zajęcia cykliczne oraz zawiesiło działalność bibliotek do dnia 25 marca br.

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej wszystkie publiczne i niepubliczne placówki oświatowe zawieszają zajęcia edukacyjno-wychowawcze w okresie od 12 do 25 marca 2020 roku. Przez dwa dni: 12 i 13 marca 2020 roku w szkołach podstawowych i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wyszki, zorganizowane zostaną zajęcia opiekuńcze dla dzieci, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki.