OGŁOSZENIE

        W związku z prowadzoną przebudową stacji uzdatniania wody w miejscowości Budlewo w dniach 28 i 29 kwietnia 2020 r. wystąpią zakłócenia i przerwy w dostawie wody do odbiorców zasilanych w wodę z przedmiotowej stacji. Przedmiotowe zakłócenia spowodowane są podłączaniem istniejących studni głębinowych do wybudowanych nowych elementów nowej stacji. Do końca realizacji zadania inwestycyjnego związanego z przebudową stacji planowanego na dzień 31.08.2020 r. mogą wystąpić jeszcze nieliczne zakłócenia w dostawie wody do odbiorców.
Liczę na zrozumienie  ze strony odbiorców wody, ale są to niezbędne czynności które w przyszłości po oddaniu przebudowywanej stacji zapewnią dostawę wody dobrej jakości i bez zakłóceń w jej dostawie.

Wójt Gminy Wyszki

Mariusz Korzeniewski