W załączeniu Zarządzenie Wójta Gminy Wyszki w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego w 2020 roku

pdfkonkurs_-_kultywowanie_tradycji.pdf