Bieg

Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku w ramach programu profilaktycznego „Mam wybór… wybieram rozsądek” organizuje zawody biegowe pn.: „Wirtualny bieg po bezpieczne wakacje”.
Zawody będą polegały na pokonaniu wskazanego w regulaminie dystansu, zarejestrowaniu go dowolnym urządzeniem pokazującym czas i trasę, a następnie przesłaniu zdjęcia lub zrzutu ekranu pokazującego pokonaną trasę. Zgłoszenia można przesyłać w okresie 26.06.-15.07.2020 na adres biegpobezpiecznewakacje@bk.policja.gov.pl.
        Bieg adresowany jest do młodzieży w wieku 13-19 lat z województwa podlaskiego bądź przebywającej na jego obszarze w związku z wypoczynkiem letnim.
W załączeniu przesyłam link z regulaminem, plakatem do pobrania i zgodami, które przesyłają uczestnicy.
Zachęcamy do włączenia się w powyższe działania poprzez publikację informacji na Państwa stronach internetowych.


http://podlaska.policja.gov.pl/pod/dzialania/prewencja/dzialania-profilaktycz/wirtualny-bieg/65830,Wirtualny-Bieg-Po-Bezpieczne-Wakacje.html