Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkach przypomina:

1. Świadczenia wychowawcze 500 PLUS przyznane są na okres do 31 maja 2021 r. Świadczenioborcy, którzy mają przyznane świadczenie, nie składają wniosków w 2020 r. , ponieważ kolejny okres świadczeniowy rozpocznie się 1 czerwca 2021 r. 

2. Terminy składania wniosków o przyznanie prawa do pozostych świadczeń nie uległy zmianie.