Zapraszamy wszystkie zdrowe osoby w wieku od 18 do 65 roku życia do oddania krwi.
Prosimy o przybycie z dowodem osobistym lub innym dokumentem stwierdzającym tożsamość.

 W dniu 23 sierpnia 2020 r. (niedziela)

od godz. 10.00 do 14.00

Gminne Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Wyszkach

  Darując krew
- ratujesz życie