Gmina Wyszki zamieszcza informację o wszczęciu postępowania w sprawie potwierdzenia przejęcia praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód. treść w załączeniu.

pdfinformacjia_o_wszczęciu_postępowania_z_dn_28.09.pdf