Miejscowość

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

czas przerwy

Nr stacji

Kamienny Dwór

2, 9

2020-10-29 08:00

2020-10-29 14:00

6

06-326

Mierzwin Mały
od 1 do 48

2020-11-03 08:00

2020-11-03 14:00

6

06-210

 

Aktualne informacje o wyłączeniach znajdują się też na stronie Internetowej:  https://pgedystrybucja.pl/planowane-wylaczenia