W ramach organizacji przedsięwzięć służących ochrony dziedzictwa kulturowego mieszkańców Gminy Wyszki w okresie 01.08-30.11.2020 Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne „NDM” przeprowadziło dla dzieci Gminy Wyszki zdalne warsztaty pn. ZDALNE WARSZTATY MODELARSKIE DZIEDZICTWA ARCHITEKTONICZNEGO. Uczestnicy (20 osób) budowali model zabytku Gminy Wyszki: kościół pw. św. Andrzeja Apostoła w Wyszkach.

Zaprezentowana nowoczesna forma edukacji regionalnej przyczyni się do wzrostu świadomości w obszarze dziedzictwa kulturowego wśród młodego pokolenia mieszkańców Gminy Wyszki.

Zabytki sakralne są ważnym elementem dziedzictwa kulturowego każdej społeczności lokalnej stanowiąc świadectwo minionych epok bądź zdarzeń, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową. Na obszarze Gminy Wyszki znajduje się wiele obiektów z różnych okresów historycznych oraz reprezentujących odmienne style architektoniczne. Odgrywając znaczącą rolę w kształtowaniu tradycji i kultury lokalnej tworzą bogate dziedzictwo kulturowe subregionu. Zabytki sakralne, stanowiąc element wspólnej historii, mają pozytywny wpływ na rozwój społeczności lokalnych. Dlatego warto je chronić, warto je znać!  

           kościół wyszki

 

Zadanie „ZDALNE WARSZTATY MODELARSKIE DZIEDZICTWA ARCHITEKTONICZNEGO było współfinansowane ze środków Gminy Wyszki