Powiat Bielski jest realizatorem pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W ramach programu osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym lub umiarkowanym, będące mieszkańcami powiatu bielskiego mogą uzyskać pomoc finansową, związaną z likwidacją barier transportowych, w poruszaniu się, w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym, utrzymaniem aktywności zawodowej oraz uzyskaniem wykształcenia na poziomie wyższym.

     Ogólne informacje o programie znajdują się na stronie internetowej www.pcprbielskpodlaski.pl oraz w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim ul. 3 Maja 17 tel. 85 869 99 03

 

osoby_niepełnosprawne_Aktywny_samorząd.pdf