PGE Dystrybucja S.A. informuje, że z powodu prac eksploatacyjno-remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej dla Odbiorców miejscowości:  

Miejscowość

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Czas przerwy

Nr stacji

Godzieby

2021-03-02 08:00

2021-03-02 14:00

6

06-232

Warpechy Nowe

2021-03-03 08:00

2021-03-03 14:00

6

06-825

Samułki Małe

2021-03-04 08:00

2021-03-04 14:00

6

06-434

      

 

Więcej informacji stronie www.pgedystrybucja.pl