PGE Dystrybucja S.A. informuje, że z powodu prac eksploatacyjno-remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej dla Odbiorców miejscowości:  

Miejscowość

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Czas przerwy

Nr stacji

Mierzwin Mały

2021-05-10 12:00

2021-05-10 14:00

2

06-210

Moskwin

2021-05-11 08:30

2021-05-11 10:30

2

06-455

Mieszuki

2021-05-11 11:30

2021-05-11 13:30

2

06-777

Olszanica

2021-05-12 08:30

2021-05-12 10:30

2

06-60

Mulawicze

2021-05-12 11:30

2021-05-12 13:30

2

06-290

Mulawicze

2021-05-12 14:00

2021-05-12 16:00

2

06-932

Mulawicze

2021-05-14 11:00

2021-05-14 13:00

2

06-933

 Więcej informacji stronie www.pgedystrybucja.pl