PGE Dystrybucja S.A. informuje, że z powodu prac eksploatacyjno-remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej dla Odbiorców miejscowości:  

Miejscowość

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Czas przerwy

Nr stacji

Wyszki

ul. Szkolna 1, 1a, 3

ul. Usługowa 3,5,7

ul. Piórkowska od 1 do 14, Urząd Gminy

2021-09-14 08:00

2021-09-14 13:00

5

06-1251

Filipy

2021-09-15 08:00

2021-09-15 12:00

4

06-255

 Więcej informacji stronie www.pgedystrybucja.pl