Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim zachęca osoby dorosłe zamieszkujące teren powiatu bielskiego do wzięcia udziału w projekcie pt.: „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 321 RPO – II edycja”.

W ramach projektu realizowane są kursy komputerowe oraz językowe (poddziałanie 3.2.1).

Dofinansowanie wynosi maksymalnie  9.000 zł.

Wkład własny uczestnika – 15 %.

Aktualnie do udziału w projekcie zapraszamy przede wszystkim osoby powyżej 50 roku życia.

Nabór prowadzony jest elektronicznie poprzez witrynę www. bonynaszkolenie2.pl

  Etapy rekrutacji:

1. Złożenie formularza zgłoszeniowego poprzez witrynę www. bonynaszkolenie2.pl

2. Sprawdzenie kwalifikowalności i ocena formularza

3. Spotkanie z doradcą kariery

4. Wniosek o przyznanie bonu szkoleniowego

5. Podpisanie umowy

 

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim 

ul. 3-go Maja 17

17-100 Bielsk Podlaski
piętro II – pokój 207

tel. 570 083 500, 570 253 200