Wójt Gminy Wyszki ogłasza konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego w 2022 roku. Szczegóły w załączniku.

pdfkonkurs_-_kultywowanie_tradycji.pdf