Gmina Wyszki pozyskała dotację z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów na zadanie pn:" Przebudowa infrastruktury edykjacyjnej na terenie Gminy Wyszki oraz zakup sprzętu niezbędnego do jej utrzymania". We wtorek, 2 kwietnia, marszałek Artur Kosicki, wicemarszałek Marek Olbryś oraz członek zarządu województwa Wiesława Burnos wręczyli symboliczne czeki z dotacjami beneficjentom Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów. Od Samorządu Województwa Podlaskiego wsparcie otrzymało 119 gmin na łączną kwotę 61 mln zł.