uefs konsultacje2018

WÓJT GMINY WYSZKI
zaprasza wszystkich mieszkańców gminy

na

konsultacje społeczne dotyczące zmiany w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wyszki w zakresie przeznaczenia działek położonych w obrębie miejscowości Samułki Duże, Samułki Małe oraz Topczewo pod powierzchnię eksploatacyjną kruszywa naturalnego

które odbędą się dnia 4 października 2018 r.
w Urzędzie Gminy Wyszki o godz. 14.00

Cele konsultacji to:

  • poznanie wszystkich argumentów dotyczących przyszłego zagospodarowania terenu,
  • wypracowanie pożądanej struktury terenu, czyli wyznaczenia terenów przeznaczonych pod kopalnię kruszywa naturalnego.

 

UWAGA: sign 2000060 640W celu umożliwienia uczestnictwa w konsultacjach osobom o szczególnych potrzebach, w tym osobom niepełnosprawnym, zapewniony zostanie bezpłatny transport. Osoby zainteresowanym transportem proszone są o dokonywanie zgłoszeń telefonicznie na nr 85 7305872 lub na e-mail: ug_wyszki@post.pl do dnia 02 października br.  do godz. 14:00

 

 

Więcej informacji na temat konsultacji znajduje się w zakładce: Infrastruktura i środowisko / Konsultacje planistyczne.