Tworki są typową niedużą osadą zamieszkałą pierwotnie przez drobną szlachtę. Powstały zapewne jeszcze w XV wieku. Pierwszych danych o istnieniu wsi dostarcza przegląd pospolitego ruszenia szlachty litewskiej z 1528 roku. Wśród wsi w parafii Wyszki wymienia się Seło Tworkowe zemiane. W tym czasie było to osiedle zamieszkałe przez 9 rycerzy, którzy wystawili 3 konnych jeźdźców.

W 1569 roku w czasie przysięgi na wierność królowi polskiemu stawił się Joannes olim Stanislai de Thworki. Zapewne właśnie stąd wywodził się ród Tworskowskich herbu Dąbrowa lub Ossorja. Być może pochodzili oni z Tworek pod Warszawą i przenieśli właśnie tutaj tamtejszą nazwę.

Tworki były wsią drobnoszlachecką. Oprócz Tworskich, dziedziczyły tu również inne rody. Na przykład ród Gąsowskich. W ich genealogii pojawia się zapis: Kazimierz pisał się z ziemią mielnicką, na elekcyę Stanisława Augusta. Szymon, syn Wawrzyńca i Krystyny z Olęckich, sprzedał 1794 r. część swoją na Tworkach, Sasinach etc. bratankowi swemu Mateuszowi, synowi Augustyna i Krystyny z Malinowskich.

Słownik Geograficzny z 1890 roku zapisał Tworki - alias Tworki Nowe, wieś, powiat bielski, gubernia grodzieńska, w 2 okręgu polskim, gmina Malesze, o 13 wiorst od Bielska.

W 1921 roku Tworki liczyły zaledwie 9 domów i 55 mieszkańców, wioska należała do gminy Wyszki. Na zachodnich krańcach wsi istniał wiatrak.