W związku z trudnymi warunkami pogodowymi związanymi z zimową aurą Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego przesyła komunikat skierowany do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych z informacją o obowiązku odśnieżania dachów, balkonów i usuwaniu nawisów lodowych oraz sopli.

Komunikat dostępny pod linkiem: https://www.gunb.gov.pl/aktualnosc/komunikat-glownego-inspektora-nadzoru-budowlanego-do-wlascicieli-i-zarzadcow-obiektow-3