PGE Dystrybucja S.A. informuje, że z powodu prac eksploatacyjno-remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej dla Odbiorców miejscowości:  

Miejscowość

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Czas przerwy

Nr stacji

 • Budlewo - hydrofornia

2023-09-26

8:00

2023-09-26

12:00

4

06-1277

 • Trzeszczkowo 1, 3, 7, 8, 19, ośw. ul., dz. 71

2023-09-26

10:00.

2023-09-26 14:00

4

06-212

 • Filipy 63 kol. 64 kol. 66 kol., 77

2023-09-26

12:00

2023-09-26

18:00

6

06-775

 • Niewino Kamieńskie 3, 6, 7, 8, 9, 11

2023-09-27

08:00

2023-09-27

12:00

4

06-828

 • Mieszuki 28, 29, 27 kol., 32A kol.

2023-09-28

08:00

2023-09-28

12:00

4

06-778

 • Stacewicze 33, 35
 • Warpechy Nowe 29, 31

2023-09-28

10:00

2023-09-28

14:00

4

06-1019

 • Wyszki ul. Bielska 28, dz. 78/8
 • ul. Usługowa 1, 13

2023-09-29

08:00

2023-09-29

12:00

4

06-695

 • Pulsze 127 kol., 123

2023-09-29

10:00

2023-09-29

14:00

4

06-409

 • Mieszuki 31, 33, 34
 • Pulsze Kaplica

2023-09-29

12:00

2023-09-29

16:00

6

06-769

 Więcej informacji o wyłączeniach na stronie Internetowej www.pgedystrybucja.pl