PGE Dystrybucja S.A. informuje, że z powodu prac eksploatacyjno-remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej dla Odbiorców miejscowości: 

Miejscowość

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Czas przerwy

Nr stacji

 

Strabla ul. Pałacowa 1, 2, 3A, 2 Plebania, Ośw ,dz.478/3m              ul. Kościelna 3

2023-10-13

10:00

2023-10-13

14:00

4

06-1311

 

Strabla ul. Konopnickiej 64,70,61,42,62,44,48,66,58, 59,74,50,60,54,72,52,dz117, 0/1,dz1167

2023-10-13

12:00

2023-10-13

18:00

6

06-262

       

 Więcej informacji o wyłączeniach na stronie Internetowej www.pgedystrybucja.pl