Statystyka publiczna cyklicznie realizuje badania ankietowe w gospodarstwach rolnych. Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego i Badanie pogłowia drobiu oraz produkcji zwierzęcej przeprowadzane są telefonicznie.Celem badań jest pozyskanie informacjio pogłowiu świń orazdrobiu według gatunków, a także produkcji i rozdysponowaniu żywca wieprzowego oraz drobiowego, jaj kurzych, pierza i puchu, mleka krowiego i owczego, wełny owczej. Dane zebrane w badaniach pozwalają na określenie zmian zachodzących wgospodarstwie rolnym.Obowiązek udziału w tych badaniach mają wylosowane gospodarstwa rolne.
W grudniu 2023 r. realizowane są następujące badania ankietowe w gospodarstwach domowych:
 
Badanie budżetów gospodarstw domowych
 
Badanie aktywności ekonomicznej ludności
 
Badanie budżetu czasu ludności
 
Kondycja gospodarstw domowych (4-13.12)
 
w gospodarstwach rolnych:
 
Badanie pogłowia drobiu oraz produkcji zwierzęcej (1-22.12)
 
Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego (1-22.12)
grudzień 2023