W załączeniu zarządzenie Wójta Gminy Wyszki w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego w 2024 roku

pdfKonkurs_-_kultura_i_tradycja.pdf