Nadleśnictwo Bielsk w Bielsku Podlaskim informuje o zamieszczeniu na stronie internetowej komunikatu w sprawie możliwości zgłaszania uwag do propozycji aktualizacji obszarów objętych wstrzymaniem/ograniczeniem pozyskania drewna w odniesieniu do polecenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 8 stycznia 2024r.

Link do komunikatu:

https://bielsk.bialystok.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/zK7r/content/komunikat-konsultacje-spoleczne