Aby móc wziąć udział w wyborach Sołtysów oraz członków Rad Sołeckich w jednostkach pomocniczych Gminy Wyszki zarządzonych na dzień 23 czerwca 2024 r. należy między innymi być ujętym w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania na obszarze Gminy Wyszki, gdyż na podstawie tego rejestru sporządzany jest spis wyborców na poszczególne sołectwa.

Mieszkańcy sołectwa, którzy nie są ujęci w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania na obszarze Gminy Wyszki a zamieszkują w danym sołectwie mogą dopisać się do spisu wyborców w Urzędzie Gminy Wyszki w terminie do 19 czerwca 2024 r. pod warunkiem udokumentowania zamieszkania.

                                                                                         Wójt Gminy Wyszki

                                                                                           Mariusz Korzeniewski