INFORMACJA

Zgodnie z § 19 ust. 8 i 9 statutów jednostek pomocniczych Gminy Wyszki w przypadkach, gdy w danym sołectwie zgłoszony został 1 kandydat na Sołtysa i do Rady Sołeckiej zgłoszono nie więcej niż 3 kandydatów wówczas wyborów nie przeprowadza się, a osoby zgłoszone uznaje się za wybrane.

W dniu 23 czerwca 2024 r. (niedziela) w godz. 8.00-14.00 o wyborze Sołtysa i członków Rad Sołeckich w głosowaniu tajnym w lokalach wyborczych decydować będą mieszkańcy sołectw:

Siedziba obwodowej komisji wyborczej /lokal wyborczy/

Nazwa sołectwa

Miejscowości wchodzące w skład sołectwa

Szkoła Podstawowa im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego w Strabli, Strabla ul. Wesoła 2A, 17-132 Wyszki

Łapcie

Łapcie, Wiktorzyn

Szkoła Podstawowa im. ks. Franciszka Jakuba Falkowskiego w Topczewie

Koćmiery

Koćmiery

Sieśki-Wodźki

Sieśki, Wodźki

Wólka Pietkowska

Kamienny Dwór, Wólka Pietkowska

Urząd Gminy Wyszki (sala konferencyjna), ul. Piórkowska 2, 17-132 Wyszki

Malesze

Malesze

Sasiny

Sasiny

Wyszki

Krupice, Wyszki

Świetlica wiejska w Pulszach, Pulsze 115,
17-132 Wyszki

Niewino Borowe

Niewino Borowe

                                                                                                           Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej

                                                                                                              w Wyszkach

                                                                                                         Tadeusz Wielanowski