Tradycyjnie, jak co roku, obchodziliśmy w naszej gminie uroczystość Złotych Godów. Jest to wyjątkowe święto, które obchodzi się po 50-ciu wspólnie przeżytych latach.  Z tej to okazji w świetlicy w Pulszach dnia 18 października 2017 r. odbyło się uroczyste spotkanie z Dostojnymi Jubilatami. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: Proboszcz parafii Wyszki ks. dr Andrzej Ulaczyk, Proboszcz parafii Malesze ks. Marek Jakimiuk, Skarbnik Gminy Teresa Falkowska oraz Dyrektor GCBK w Wyszkach  Henryk Zalewski.

 

    Szanownych Jubilatów i gości powitała Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Zdzisława Jabłońska. Następnie Wójt Gminy Wyszki Mariusz Korzeniewski wygłosił okolicznościowe przemówienie, w którym wyraził swoje uznanie dla Jubilatów oraz życzył im długich i pogodnych lat w zdrowiu, radości i życzliwości a także ciepła rodzinnego. Ks. proboszcz Andrzej Ulaczyk i Ks. Marek Jakimiuk również pogratulowali parom tego pięknego jubileuszu i życzyli wszelkiej pomyślności, by w przyszłości świętować kolejne rocznice.

    Tak jak przed laty rozległy się dźwięki „Marsza Mendelssohna”. Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie to specjalne odznaczenie przyznawane przez Prezydenta RP doceniające zgodność pożycia małżeńskiego, trud pracy i wyrzeczeń dla dobra założonej przed pół wiekiem rodziny.

Złoci Jubilaci:                

 • Państwo Teresa i Edward Baranowscy
 • Państwo Regina i Jan Falkowscy
 • Państwo Henryka i Kazimierz Łapińscy
 • Państwo Jan i Czesława Łuczaj
 • Państwo Józefa i Ryszard Malinowscy
 • Państwo Zofia i Antoni Niewińscy
 • Państwo Janina i Marian Niewińscy
 • Państwo Halina i Józef Pruszyńscy
 • Państwo Leokadia i Kazimierz Sawoniuk
 • Państwa Wanda i Stanisław Skrzypkowscy
 • Państwo Jadwiga i Jan Warpechowscy
 • Państwo Wanda i Bolesław Wiktoruk
 • Państwo Jadwiga i Adam Zimnoch

    Uroczystego aktu dekoracji par, w imieniu Prezydenta RP, Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie dokonał Wójt Gminy Mariusz Korzeniewski. Małżonkom wręczono legitymacje, okolicznościowe dyplomy i bukiety kwiatów. Tą podniosłą chwilę uczczono lampką szampana a gromkie sto lat odśpiewano przy dźwiękach akordeonu. Po części oficjalnej Dostojni Jubilaci mile spędzili czas na wspólnym słodkim poczęstunku, wspominając minione lata. Rytm muzyki porwał pary małżeńskie do tańca.

To wyjątkowe wydarzenie – spotkanie par z 50-letnim stażem małżeńskim zostało uwieńczone na wspólnej fotografii.