9 listopada 2017 r. Urząd Gminy odwiedził Jego Ekscelencja ks. Biskup Drohiczyński Tadeusz Pikus. Spotkanie z Władzami Gminy,  pracownikami urzędu, dyrektorami i pracownikami jednostek organizacyjnych miało miejsce w ramach wizytacji duszpasterskiej Parafii  p.w. św. Andrzeja Apostoła w Wyszkach.

 

Ksiądz biskup skierował swoje słowa do zebranych podkreślając wielką wartość miłości rodzinnej.

Na zakończenie Jego Ekscelencja udzielił błogosławieństwa wszystkim zebranym.