6 grudnia 2017 r. w Tykocinie odbył się konkurs na tradycyjny stół wigilijny. Stoły przygotowane i wypełnione po brzegi wigilijnymi potrawami były dziełem kół gospodyń wiejskich, stowarzyszeń, OSP, domów kultury a także grup nieformalnych stworzonych przez mieszkańców sąsiadujących ze sobą wsi. Na większości ze stołów można było znaleźć tradycyjne produkty, ale też obejrzeć ich wystrój.

 

Pięknie prezentowały się dwa stoły przygotowane przez zgłoszone wcześniej do tego konkursu dwie grupy z naszej gminy, tj. Stowarzyszenie Młodzi Duchem ze Strabli oraz Grupę Nieformalną stworzoną  w ramach współpracy trzech podmiotów: Stowarzyszenie Aktywna Wieś w Niewinie Borowym, Młodzieżową Radę Gminy Wyszki oraz Grupę Solecką z Pulsz. Na naszych stolach można było zobaczyć dużo pięknych elementów świątecznych oraz spróbować wielu potraw wigilijnych. Wszystko to było wynikiem wielkiego wkładu pracy i zaangażowania społecznego przedstawicielek wymienionych grup. Należy podziękować serdecznie naszym przedstawicielkom za chęci uczestnictwa w takich przedsięwzięciach i prezentowanie swojej gminy w konkursach o zasięgu wojewódzkim. Marszałek Województwa Podlaskiego, Jerzy Leszczyński podziękował wszystkim takimi słowami: "Przesłaniem konkursu jest pielęgnowanie tradycji, dlatego bardzo Wam dziękuje za zaangażowanie, jakie włożyliście w przygotowanie potraw i stołów, a przede wszystkim w to, że dbacie, aby te tradycje polskiego stołu, tak ciekawe i różne w naszym województwie, były wciąż żywe i aby o nich nie zapomniano".

     

                                                                                                                              Bożena Gromada 

Autor zdjęć: Michał Kość/Agencja Wschód i Młodzieżowa Rada Gminy Wyszki