Pierwsza sesja VIII kadencji Rady Gminy Wyszki odbyła się 21 listopada 2018 r. Otworzył ją najstarszy radny Pan Aleksander Kłoczko. Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Pani Marzanna Olszewska wręczyła zaświadczenia o wyborze nowo wybranym radnym oraz Wójtowi Gminy Wyszki Panu Mariuszowi Korzeniewskiemu. Następnie radni i Wójt złożyli ślubowanie.

Przewodniczącym Rady została wybrana jednogłośnie Pani Zofia Lucyna Oksiuta. Wiceprzewodniczącymi zostali Pan Paweł Dziemian i Piotr Antoni Krasowski.

W skład Rady Gminy Wyszki wchodzą:

 1. Baranowska Monika
 2. Falkowska Renata
 3. Falkowski Eugeniusz
 4. Kalinowski Jerzy
 5. Kłoczko Aleksander
 6. Kruszewski Mariusz
 7. Krysiuk Waldemar
 8. Miluski Jacek
 9. Miluski Sylwester
 10. Niewiński Paweł
 11. Niewiński Radosław
 12. Wiktoruk Stanisław

 

 1. Baranowska Monika
 2. Falkowska Renata
 3. Falkowski Eugeniusz
 4. Kalinowski Jerzy
 5. Kłoczko Aleksander
 6. Kruszewski Mariusz
 7. Krysiuk Waldemar
 8. Miluski Jacek
 9. Miluski Sylwester
 10. Niewiński Paweł
 11. Niewiński Radosław
 12. Wiktoruk Stanisław